מסכי טוטם

נתב"ג

התבקשנו להציע פתרון תצוגה לטוטם של סמסונג עבור רשות שדות התעופה למטרת פרסום או הצגת מידע ממוקד ובנוסף לייצר עמדות הטענה לטלפונים סלולארים, שישמשו את הנוסעים. לצורך כך, נפרסו עמדות זהות לאורך כל שדה התעופה.