ZARA

"התפיסה האדריכלית בחנויות מושתת על לוגיקה אותה בנתה החברה לחנויות ברחבי העולם וכוללת שימוש במגוון פתרונות תצוגה מתקדמים"

חברת Visualed אמונה  על כלל היישומים הטכנולוגיים בחנויות החדשות של קבוצת ZARA , ביניהן "פול אנד בייר" ו"ברשקה". החברה קיבלה אחריות על הקמת המערכות והתמיכה בחנויות, לרבות היבטי התוכן השונים. ויזו'אלד פועלת מול חברת האינטגרציה הספרדית "TRISON" במקביל לחברת ZARA ישראל.
התפיסה האדריכלית בחנויות מושתת על לוגיקה אותה בנתה החברה לחנויות ברחבי העולם וכוללת שימוש במגוון פתרונות תצוגה מתקדמים. בפרויקט זה תוכננו והותקנו מסכי LED מתקדמים ברזולוציות גבוהות להעצמת חווית הלקוח. חברת Visualed אמונה בין היתר על התמיכה בחנויות ותחזוקה של מכלול המערכות.